УСЛУГИ
ПРЕЦИЗНО МЕРЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ
Секоја одлука за уредување на деловен простор мора да почне со прецизен план. Најлесен начин да го направите тоа е да нѐ побарате нас.

Нашите дизајнери ќе ви помогнат во изборот на материјали и практични бои кои би се вклопиле во вашиот простор.

Прецизно ќе го измериме просторот и со взаемна соработка ќе дојдеме до идеално решени за вас.
ОБЛИКУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАБОВИ
Сѐ започнува со вашата идеа. Нашето досегашно искуство нѐ научи да ја препознаеме добрата замисла и одговориме со најдобро решение.

Обликувањето и обложувањето на специфични рабови е работа на која треба да ѝ се посвети внимание.

Добро обликуван раб може да трае вечно кога е во комбинација со квалитетен под и стручно лице да го изведе обликувањето.

Ние имаме кадар и опрема за сето тоа да биде завршено професионално.
ОБРАБОТКА НА СКАЛИЛА
Според просторот кој го заземаат, скалите можат значително да влијаат на севкупниот амбиент и пријатна атмосфера.

Заедно ќе ви помогнеме да ја одберете идеалната боја за вашите скали, да постигнеме убава декорација, но пред сѐ мора бидат сигурни.

При обложување на скалите посебно внимание посветуваме на обработка на рабовите.